Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klub Senor+ w Grocholubiu

W dniu 10 czerwca 2021 roku swoją działalność rozpoczął Klub Seniora w Grocholubiu.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie seniorom, nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej, wsparcia na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Klub Senior+ w Grocholubiu jest pierwszą placówką tego typu na terenie Gminy Walce i jest on odpowiedzią na rosnące potrzeby seniorów w zakresie aktywizacji społecznej.

plakat_budzet_panstwa_v2_1.jpeg

Wersja XML