Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego;
- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
- orzeczenie o niepełnosprawności;
- zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
- zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny;
- informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
- kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
- kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemców;
- kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców dziecka;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej i pobranym
  zasiłku rodzinnym

Wersja XML